FAQ
Mikä on Operaatio Maa?
Miten kohteet on valittu?
Miten eri kohteet liittyvät ilmastonmuutokseen?
Menevätkö rahat varmasti perille kohteisiin?
Mitä kuluja lahjoituksesta vähennetään?
Mitä teen, jos maksutapahtumassa tai yleensä lahjoituksessa on ongelmia?
Mistä saan halutessani lisätietoja keräyksestä?
 
 
FAQ
Mikä on Operaatio Maa?

Operaatio Maa on Nelonen Median ja WWF Suomen yhteinen hyväntekeväisyyskampanja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Itämeren suojelemiseksi. Kampanjaan kuuluvat Operaatio Maa - miljoona euroa netissä oleva keräyssivusto ja Operaatio Maa - ohjelmasarja. Lahjoituskohteet ovat WWF Suomen kautta Nepal, Madagaskar ja Itämeri.

Miten kohteet on valittu?

Kohteet on valittu kymmenistä eri vaihtoehdoista. Valinnassa ovat asiantuntijoina toimineet eri ilmastoalan ammattilaiset ja kansainvälisesti arvostettuja tahoja - mm. WWF Suomen asiantuntijat suojelujohtaja Jari Luukkonen ja tohtori Ghana S.Gurung , Helsingin yliopiston professorit Atte Korhola, Jari Niemelä ja Harri Kuosa, Gaia Groupin Pasi Rinne sekä YTV:n biokaasuasiantuntija Petri Kouvo.

Miten eri kohteet liittyvät ilmastonmuutokseen?

Kosteikkojen merkitys ravinteiden pidättäjänä kasvaa, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeren alueella, kuten sateisuuden kasvu ja lämpötilan nousu, ovat omiaan lisäämään Itämeren rehevöitymistä. Kosteikkokasvillisuus toimii myös hiilinieluina, sitoen itseensä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kaasuja. Koska ilmastonmuutoksen uskotaan lisäävän toisaalla tulvia ja toisaalla taas kuivuutta, on kosteikoilla tärkeä rooli myös makean veden systeemien kontrolloimisessa.

Biokaasun käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä ja auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se puhdistaa kotitalouksien ympäristöä jätteistä ja vähentää metsien hakkuita polttopuuta varten. Se vähentää myös Nepalissa yleistä kerosiinin käyttöä energian lähteenä.

Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto, jonka tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan. Lisäksi se perustuu ilmaiseen, paikalliseen voimavaraan. Tuulivoimala on selkeästi yksi saasteettomimmista energiamuodoista. Tuulivoiman päästöt syntyvät lähinnä rakentamisvaiheessa ja tuulivoimala tuottaa sen valmistamiseen käytetyn energian 3-6 kuukaudessa takaisin.

Menevätkö rahat varmasti perille kohteisiin?

Lahjoitetut varat menevät suoraan WWF Suomen keräystileille, joista ne ohjataan kullekin kolmelle hankkeelle. Keräyssivuston laskuri seuraa kunkin kohteen tilannetta reaaliajassa.

Mitä kuluja lahjoituksesta vähennetään?

Lahjoituksesta ei vähennetä mitään kuluja, vaan raha menee WWF Suomelle lyhentämättömänä.

Mitä teen, jos maksutapahtumassa tai yleensä lahjoituksessa on ongelmia?

Jos maksutapahtuma keskeytyy tai huomaat muita ongelmia, ota yhteyttä [email protected].

Mistä saan halutessani lisätietoja keräyksestä?

Lisätietoja tai vastauksia kysymyksiin saa osoitteesta [email protected].