Kohteet
kosteikkojen rakentaminen
biokaasu-uunit
Madagaskar
tuulivoimaa
Osallistu Operaatio Maahan
 
 
Madagaskar - tuulivoimaa

Suuri osa Madagaskarin pohjoisosien maaseutukylistä elää sähköverkkojen ulottumattomissa. Harvat sähköä tarvitsevat laitteet toimivat dieselillä. Alueella toimiva paikallinen Mad'Eole -järjestö sähköistää kyliä kestävän kehityksen periaatteella. WWF Suomi ohjaa lahjoitusvarat Mad'Eole -hankkeelle.

Koekylänä on ollut noin 300 hengen asuttama Sahasifotra. Kylään vievä tie on todella huonokuntoinen ja kylä valittiin osittain juuri sen hankalien yhteyksien takia, jotta voitiin varmistaa että voimaloiden rakentaminen on mahdollista vaikeissakin olosuhteissa. Tien kurjan tilan vuoksi sadekaudella kylä on lähestulkoon kokonaan eristyksissä muusta maailmasta. Koekylään saatiin rakennettua kaksi pientä voimalaa jotka alkoivat tuottaa sähköä viime vuoden kesäkuussa. Tästä pilottihankkeesta inspiroituneena Mad Eole jatkaa tuulivoimaloiden rakentamista ja seuraavat voimalat on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2008 lokakuun tienoilla. Seuraava kohde on 650 asukkaan Ivovon kalastajakylä, jossa energia tuotetaan lähinnä dieselöljyä polttamalla ja öljyn hinnan nousun myötä sademetsän puita hakkaamalla.

Kehittyvien maiden hiilidioksidipäästöt kasvavat usein rajusti samalla kun sähkön ja energian kulutus kasvaa. Operaatio Maan keräämillä rahoilla voidaan turvata Mad'Eolen pilottihankkeen jatkuminen. Maaseudun sähköistämisellä Pohjois-Madagaskarissa voidaan todistaa, että kehityksen ei tarvitse olla sidoksissa ihmisen hiilijalanjäljen kasvuun.

Mitä ongelmia seuraa sähkön puutteesta?

Aurinko laskee alueella iltaisin kuuden aikaan. Tämän jälkeen kotitöiden tekeminen tai opiskelu käy pimeyden vuoksi vaikeaksi.

Sähkön avulla kyläläiset voivat säilöä ruokiaan kylmässä, kehittää paikallistaloutta, opiskella ja tehdä kotitöitä pimeän tultuakin. Toiveissa on, että samoin kuin aiemmin tehdyssä pilottihankkeessa, kylään voisi muuttaa takaisin jo sieltä pois muuttaneita ihmisiä.

Mitä hyötyä tuulivoimasta on?

Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto, jonka käyttö ei aiheuta päästöjä. Lisäksi se perustuu ilmaiseen, paikalliseen voimavaraan. Tuulivoiman hyödyntämiselle on Pohjois-Madagaskarilla ihanteelliset olosuhteet.

Millaisia voimaloita rakennetaan?

Operaatio Maan keräämillä lahjoitusvaroilla Ivovon muutamien satojen asukkaiden kylään tullaan rakentamaan kaksi kymmenen kilowatin tuulimyllyä, jotka tuottavat vuosittain 20 000 kWh edestä sähköä.

Tuulimyllyt rakennetaan uusimman teknologian mukaisesti ja paikallisten insinöörien johdolla. Jotkut osat tuulimyllyistä voidaan rakentaa paikan päällä, mutta osia tuodaan myös Euroopasta.

Mitä maksaa yhden tuulivoimalan rakentaminen Ivovoon?

Kylän sähköistäminen tuulivoiman avulla tulee maksamaan noin 200 000 euroa. Summa sisältää tuulimyllyjen rakentamisen lisäksi myös kylän oman sähköverkon ja muun sähköistämisen vaatiman perusinfrastruktuurin rakentamisen.

Kylän kotitaloudet voivat liittyä tuulivoimaosuuskunnan asiakkaiksi maksamalla muutaman euron suuruisen kiinteän kuukausimaksun sähköstään. Tulot käytetään täysin voimalan ylläpitokustannuksiin. Tuloja hallinnoi kylän naisten muodostama yhteisö. Lisätietoa:

www.tuulivoimayhdistys.fi

www.fortiswindenergy.com