Kohteet
kosteikkojen rakentaminen
Nepal
biokaasu-uunit
tuulivoimaa
Osallistu Operaatio Maahan
 
 
Nepal
Kuva © Helena Telkänranta / WWF-Canon


WWF Suomen Terai Arc Landscape -hankkeen tavoitteena on Nepalin luonnon suojeleminen ja ennallistaminen sekä köyhyyden vähentäminen.

Nepalissa on uskomaton kirjo upeita luontoalueita: niin Himalajan jylhiä vuorenrinteitä kuin vehreitä sademetsiä. Alueilla asuu moni uhanalainen laji, kuten tiikeri, sarvikuono ja lumileopardi. WWF Suomen hankkeessa erityisen tärkeät alueet pyritään säilyttämään metsäpeitteisinä, jotta nämä ns. metsäkäytävät toimisivat eläinten kulkureitteinä suojelualueelta toiselle.

Metsien suojelemiseksi luonnonmetsien hakkuita niin polttopuuksi kuin rakentamisenkin tarpeiksi vähennetään. Paikallisia ihmisiä autetaan löytämään tilalle uusia, korvaavia elinkeinoja; metsä tuottaa paljon muutakin hyödynnettävää kuin puuta. Metsien käytöstä päättämään perustetaan paikallisten ihmisten työryhmiä.

Biokaasun käytön lisääminen on ensiarvoisen tärkeä keino, kun vähennetään metsien hakkuupaineita.

Mitä on biokaasu?

Biokaasu on metaania, jota voidaan tuottaa mädättämällä jätteitä (kuten eläinten ja ihmisten jätöksiä) hapettomassa tilassa. Biokaasu tuottaa huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä ilmakehään kuin puun polttaminen - vuosittain 4,7 tonnia vähemmän per uuni. Biokaasu tarjoaa vaihtoehtoisen energialähteen esimerkiksi kehitysmaissa. Kehitysmaat ovat usein erittäin riippuvaisia puusta energianlähteenä.

Mitä on metaani?

Metaani on haitallinen kasvihuonekaasu, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Metaania poltettaessa syntyy vettä ja hiilidioksidia. Hiilidioksidimäärät ovat kuitenkin vähemmän haitallisia, kuin jos metaani pääsisi ilmakehään sellaisenaan.

Miten biokaasua tuotetaan?

Nepalissa käytetään usein siellä kehitettyä yksinkertaista ja toimivaa menetelmää. Siinä metaanin lähteenä käytettävät jätteet kerätään tankkiin, jossa ne sekoittuvat veteen suljetussa tilassa. Sopivassa lämpötilassa alkaa syntyä metaania, joka kerääntyy tankin yläpäässä olevaan kupuun käyttöä varten.

Miten biokaasun tuottaminen auttaa kehitysmaiden köyhää väestöä?

Biokaasun käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä ja auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se puhdistaa kotitalouksien ympäristöä jätteistä ja vähentää metsien hakkuita polttopuuta varten. Se vähentää myös Nepalissa yleistä kerosiinin käyttöä energian lähteenä. Polttopuun keräilystä vapautuvien naisten ja lasten asema paranee ja perheen jäsenille jää aikaa esim. kouluun, vapaa-aikaan ja lisätulojen hankintaan. Naisten terveydentila on kohentunut, koska biokaasu palaa puhtaammin kuin puu.

Paljonko yksi biokaasu-uuni maksaa?

Yhden uunin hinta on 300 € ja se sisältää tankin rakennus- ja asennuskustannukset, putket kotitalouksiin ja perushellat ruoan valmistusta varten.

Lisätietoa: www.wwf.fi